kreewetka

25 tekstów – auto­rem jest kreewet­ka.

Wo­le pier­wsze płakać a po­tem się śmiać, niż gdy­bym miała po płaczu już się nie uśmiechnąć. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 listopada 2011, 19:35

Mów to co chcesz po­wie­dzieć, a nie to co chcą usłyszeć In­ni . 

myśl
zebrała 66 fiszek • 2 listopada 2011, 20:46

Cza­sem tyl­ko słowo wy­powie­dzianych z ust od­po­wied­niej oso­by spra­wia, że życie sta­je się piękne.


Kiedy mówisz '''kocham '' mów to tyl­ko szczerze. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 11 października 2011, 22:58

Cza­sem strach przed odejściem ukocha­nej oso­by spra­wia, że pier­wsi mówi­my żeg­naj z nadzieją, że mniej będzie boleć. 

myśl
zebrała 96 fiszek • 6 sierpnia 2011, 21:54

Mogła o Nim tyl­ko marzyć te­raz niech On marzy o Niej . 

myśl
zebrała 64 fiszki • 16 maja 2011, 20:15

Lu­bimy się ba­wić ale nie lu­bimy być za­baw­ka­mi . 

myśl
zebrała 117 fiszek • 14 kwietnia 2011, 15:54

Gdy przyz­na­jemy się do błędu to nie oz­nacza że jes­teśmy słabi, bo do te­go pot­rze­ba od­wa­gi . 

myśl
zebrała 86 fiszek • 13 kwietnia 2011, 22:50

Każdy dzień zbliża nas do marzeń na­wet tych, które nie spełni­my . 

myśl
zebrała 77 fiszek • 7 kwietnia 2011, 22:11

Bo wys­tar­czyło parę słów By zmienił poczwarkę w mo­tyla .
Ps. Lu­bie Cię :) 

myśl
zebrała 73 fiszki • 3 kwietnia 2011, 19:19

Bo tyl­ko Bóg idzie nam na prze­ciw , gdy nie zdołamy i poz­wa­la nam się błąkać bo i tak wie , że nie prze­pad­niemy . 

myśl
zebrała 53 fiszki • 2 kwietnia 2011, 23:22
kreewetka

Jestem jaka jestem pomieszanie z poplątaniem:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kreewetka

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność